1. Antibodies
  2. Mouse
Polyclonal Antibody to Interferon Gamma (IFNg)

PAA049Mu01 | Mus musculus (Mouse)

IFN-G; IFG; IFI; INFr; IFN, Immune Interferon
Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Interferon Gamma (IFNg)

LAA049Mu71 | Mus musculus (Mouse)

IFN-G; IFG; IFI; INFr; IFN, Immune Interferon
FITC-Linked Polyclonal Antibody to Interferon Gamma (IFNg)

LAA049Mu81 | Mus musculus (Mouse)

IFN-G; IFG; IFI; INFr; IFN, Immune Interferon
Polyclonal Antibody to Interferon Gamma (IFNg)

PAA049Mu02 | Mus musculus (Mouse)

IFN-G; IFG; IFI; INFr; IFN, Immune Interferon
Polyclonal Antibody to Interferon Gamma (IFNg)

PAA049Mu06 | Mus musculus (Mouse)

IFN-G; IFG; IFI; INFr; IFN, Immune Interferon
Monoclonal Antibody to Interferon Gamma (IFNg)

MAA049Mu21 | Mus musculus (Mouse)

IFN-G; IFG; IFI; INFr; IFN, Immune Interferon
1/1