1. Assay Kits
  2. Rat
CLIA Kit for Beta-Endorphin (bEP)

CCA806Ra | Rattus norvegicus (Rat)

b-EP
CLIA Kit for Immunoglobulin G (IgG)

CCA544Ra | Rattus norvegicus (Rat)

CLIA Kit for C-Peptide (CP)

CCA447Ra | Rattus norvegicus (Rat)

CLIA Kit for Substance P (SP)

CCA393Ra | Rattus norvegicus (Rat)

2/2 < 12